Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, radca prawny, przewodniczący Think Tanku Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (BSSC). Członek Komisji Prawa Morskiego PAN oddział w Gdańsku, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego z siedzibą w Szczecinie oraz Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku. Prace badawcze prowadzi w zakresie prawa morza, praw człowieka, prawa europejskiego, prawa ochrony własności intelektualnej oraz prawa kosmicznego.