Marek Bury

Polski i europejski rzecznik patentowy. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261. W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Komitetu Egzaminacyjnego Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego oraz podkomitetu ICT przy komitecie „European Patent Practice” Europejskiego Instytutu Patentowego. Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków z dziedziny informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz technologii kosmicznych.