Jarosław Brzeziński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Donau Universitaet Krems (Austria) w Katedrze Prawa Międzynarodowego, a także podyplomowych studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Rozprawę doktorską obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie inwestycyjnym.