Rafał Wielki

Asystent w Zakładzie Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.