Jarosław Utrat-Milecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego WPiA, pracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji WSNSiR UW. Stworzył tam Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz w jego ramach Europejski Ośrodek Studiów Penologicznych im. Prof. G. Rejman.