Grażyna B. Szczygieł

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa.