Grażyna B. Szczygieł

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa.