Elżbieta Hryniewicz-Lach

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UAM, adwokat. Zajmuje się prawem karnym gospodarczym oraz problematyką karnoprawnej reakcji na przestępstwo w kontekście zabezpieczenia praw, wolności i interesów jednostki.