Kazimierz J. Leżak

Asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego i kary łącznej i wyroku łącznego, a nadto problematyką zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, czynu ciągłego.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz współredaktorem „Orzecznictwa Apelacji Wrocławskiej – Biuletynu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”. Pracę naukową łączy z praktyką zawodową orzekając jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Złotoryi.