Marta MichaƂek-Gervais

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria), prawniczka w kancelarii Clifford Chance.