Agnieszka Malicka

doktor nauk prawnych; germanista i prawnik; adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych na WPAiE, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na WPAiE oraz koordynator Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Wrocław-Berlin.