Tomasz Knepka

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Prawa Podatkowego Unii Europejskiej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UMK. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych z obszaru prawa rynku finansowego (w tym rozdziałów w książkach, artykułów, glos i sprawozdań). Jego naukowe zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku finansowego, prawie podatkowym, prawie Unii Europejskiej  oraz sieci bezpieczeństwa finansowego.