Michał Strzelbicki

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się wprawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym.