Mateusz Chołodecki

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz członek organizacji i instytucji naukowych mi.in.: European Institute of Law w Wiedniu, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) oraz Invaiting Justice, adwokat.

Autor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego w tym monografii pt. "Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" (Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, 2013) oraz współautor podręczników dla studentów, w tym z dr. Michałem Strzelbickim „ Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury ” (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011-2013).