Robert Suwaj

Profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu teorii prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem procedur administracyjnych. Praktyk zajmujący się orzekaniem w sprawach administracyjnych, m.in. jako etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Uczestnik, referent i organizator konferencji i seminariów naukowych, prowadzący cykliczne szkolenia i warsztaty praktyczne dla urzędników z zakresu proceduralnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.