Tomasz Jędrzejewski

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; doradca prawny Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu gospodarczego i szkolnictwa wyższego.