Przemysław Zdyb

Asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa energetycznego.