Piotr Ruczkowski

Profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach; Członek Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego i Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; autor ponad 100 opracowań naukowych i popularnonaukowych, w tym, monografii, podręczników, komentarzy i artykułów z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa podatkowego i publicznego prawa gospodarczego.