Robert Siuciński

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Referent podczas międzynarodowych konferencji naukowych m.in. w Irlandii, Czechach, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Kierownik projektu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendysta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Brescii.