Piotr Rączka

Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i licznych ekspertyz z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, a w szczególności dotyczących administracyjnego postępowania egzekucyjnego, samorządu terytorialnego i zawodowego.