Monika Przybylska-Cząstkiewicz

Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wykładowca prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego, autorka opracowań z zakresu prawa antymonopolowego, regulacyjnego oraz prawa energii odnawialnej.