Mariusz Baran

Adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w X konkursie  na stypendia dla wybitnych młodych naukowców) oraz stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (konkurs Sonata 11), radca prawny. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji; odpowiedzialności w prawie ochrony środowiska oraz prawnych aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego.