Ewa Cisowska-Sakrajda

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, laureatka konkursu „Sędzia Europejski 2015”, autorka publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym poświęconym problematyce współpracy państw w dochodzeniu określonych kategorii należności pieniężnych oraz transgranicznym doręczeniom dokumentów urzędowych i sądowych, oraz współautorka Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Doradcy podatkowego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.