Marek Szydło

Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu. Radca prawny. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności prawo gospodarcze publiczne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej. Jest autorem kilkunastu monografii naukowych oraz stu kilkudziesięciu innych publikacji naukowych, w tym kilkunastu prac w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (JCR).