Przemysław Ostojski

Starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, adiunkt w WSZiB w Poznaniu, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego w administracji, a także postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego.