Magdalena Sieniuć

Adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę postępowania administracyjnego, sądowej kontroli administracji i stopni naukowych. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, samorządu terytorialnego i stopni naukowych.