Marcin Kamiński

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor publikacji z zakresu nauki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, w tym monografii "Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne", "Prawo administracyjne intertemporalne", Mechanizm i granice weryfikacji sądowoadministracyjnej normy prawa administracyjnego i ich konkretyzacja".