Marcin Princ

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Centrum Badań Migracyjnych UAM, The International Association for the Study of Forced Migration oraz współpracownik Migrant Info Point w Poznaniu. Autor opracowań naukowych związanych z administracyjnoprawnym statusem jednostki w państwie.