Lucyna Staniszewska

Adwokat, doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.