Maciej Błażewski

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, specjalista z prawa budowlanego, prawa administracyjnego oraz e-administracji.