Konrad Różowicz

Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik współpracujący z Kancelarią Radcy Prawnego Mirosława Różowicza w Poznaniu, autor licznych artykułów z zakresu  prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego, doradca oraz szkoleniowiec.