Maria Jędrzejczak

Doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor dwóch czasopism prawniczych. Autorka i współautorka artykułów oraz monografii z zakresu prawa administracyjnego. Redaktor naukowy monografii "Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym" oraz współautorka podręcznika do konwersatoriów z legislacji administracyjnej. Prelegentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz ich organizatorka. Aktywna działaczka ruchu naukowego i samorządowego.