Konrad Łuczak

Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor artykułów i glos z zakresu administracyjnego prawa procesowego, wykładni prawa administracyjnego oraz wpływu prawa Unii Europejskiej na polskie prawo administracyjne procesowe.