Dariusz Ryszard Kijowski

Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej w latach 1994-1997 oraz od 2010 r. do chwili obecnej, członek Trybunału Stanu w latach 2005-2015, praktyk administracji (jako członek i prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku od 1990 r. do chwili obecnej). Uczestnik i kierownik zespołu ekspertów powołanego przez RPO do opracowania trzeciego projektu ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego, uczestnik i kierujący zespołami do przygotowania projektu ustawy o sko (działającego przy Pełnomocniku Rządu ds. samorządu terytorialnego w latach 1991-1994), do przygotowania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (działającego przy Biurze Reformy Administracji Publicznej w KPRM w roku 1998) i do przygotowania projektów ustaw o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym (działającym przy Instytucie Spraw Publicznych w latach 1999-2000). Autor kilku monografii i ponad 100 publikacji naukowych z zakresu nauki prawa i postępowania administracyjnego.