Andrzej Kraczkowski

Członek Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor Komentarza do Kodeksu Postępowania Administracyjnego pod redakcją prof. dra hab. R. Hausera i prof. dra hab. M. Wierzbowskiego. Współredaktor polskiego wydania ReNEUAL Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.