Barbara Adamiak

Profesor zw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorka komentarza Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym i współautorka tomu 9 Prawo procesowe administracyjne w Systemie Prawa Administracyjnego (2 wydania), komentarza do KPA (14 wydań), komentarza do części procesowej Ordynacji podatkowej (14 wydań), podręcznika Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (14 wydań) i Metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych (3 wydania) oraz ponad 200 publikacji – monografii, artykułów, studiów i glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa postępowania sadowoadministracyjnego.