Małgorzata Gajda-Durlik

Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego – Zakład Postępowania Administracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W latach 2011 – 2016 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, Dyrektor Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu Wydziału Prawa i Administracji WSPiA, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.