Dorota Dąbek

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Autorkalicznych publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym zwłaszcza dotyczących źródeł prawa administracyjnego, aktów prawa miejscowego, samorządu terytorialnego i roli sędziów w procesie stanowienia prawa. Współautorka m.in. komentarzy do ustaw o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa oraz Komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.