Czesław Martysz

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego ogólnego i egzekucyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa ochrony środowiska.