Agnieszka Skóra

Doktor habilitowany w zakresie prawa administracyjnego (2010 r.), specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących polskiego postępowania administracyjnego, porównawczego postępowania administracyjnego (w szczególności w państwach postradzieckich oraz azjatyckich) oraz prawa nowych technologii. Pracownik naukowy WPiA UG, WPiA UMK, następnie WPiA UWM. Kierownik Katedry Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego na WPiA UWM w Olsztynie. Były członek SKO w Gdańsku.