Łukasz Prus

Doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zasady ogólne i wartości prawa administracyjnego Unii Europejskiej oraz komparatystykę prawniczą. Jest autorem publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego. Adwokat.