Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.