Beata Rozpędek

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, były urzędnik publicznych służb zatrudnienia, obecnie pracownik samorządowy. Członek Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym zatrudnieniem, a w szczególności bezrobociem, promocją zatrudnienia i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Autorka tekstów poświęconych zatrudnieniu w administracji publicznej oraz bezrobociu.