Rafał Czeladzki

Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Odbywał studia cząstkowe w Polsce i za granicą.