Anna Jadwiszczok

Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prawnik, mediator.

Współautorka zbiorowych publikacji naukowych, uczestniczka licznych konferencji naukowych; obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z zatrudnieniem oraz dyskryminacją.