Ewa Latoszek

Profesor zwyczajna SGH,  kierownik Katedry Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Od 2016 r. Wiceprzewodnicząca Advisory Group w ramach obszaru SC-6 w programie Horyzont 2020.

Autorka i współautorka ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim.Główny obszar zainteresowań i prac badawczych: ekonomia międzynarodowa; organizacje międzynarodowe i ich miejsce w świecie; integracja europejska, wspólne polityki UE, Polska w Unii Europejskiej.