Janusz Justyński

Emerytowany profesor zwyczajny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista z zakresu historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii prawa, konstytucjonalizmu amerykańskiego oraz prawa europejskiego.

Autor licznych publikacji, w tym zwłaszcza  Listów politycznych Cycerona, Warszawa 1970; Myśli społeczno-politycznej renesansu indyjskiego, PWN, Warszawa – Poznań – Toruń 1985; Historii doktryn politycznych czasów nowożytnych, Toruń 1979, Kilku wydaniach Historii doktryn polityczno-prawnych, jak również kilku wydaniach Instytucji i porządku prawnego Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również ponad stu trzydziestu artykułów, w tym wielu ogłoszonych drukiem w czasopismach zagranicznych.