Oksana Cabaj

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytetach włoskich oraz na Litwie.

W działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z międzynarodowym prawem morza, ale także ochroną praw człowieka oraz ochroną środowiska w prawie międzynarodowym i unijnym.