Paweł Wajda

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, of counsel w kancelarii White&Case, M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k. 

Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych, w tym komentarzy do k.p.a., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, redaktor naukowy i autor komentarza do ustaw tworzących tzw. prawo rynku kapitałowego.