Ewelina Tomczak

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego WydziaƂu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka w Izbie Notarialnej w Warszawie.