Artur Szmigielski

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa i europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik administracji publicznej.

Nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015. Interesuje się tematyką prawnych aspektów tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, praw podstawowych oraz prawa konkurencji.